Wet fly ash på Studstrupværket

I forbindelse med Ørsteds grønne omstilling af Studstrupværket med konvertering fra anvendelse af kul til anvendelse af biobrændsel (træpiller) har Eurocon Industriservice haft til opgave at bygge et anlæg til indfyring af aske fra kulafbrænding. Ved omstilling af de kulfyrede kraftværker med valsemøller til træpillefyring er det nødvendigt at tilføre kulflyveaske til møllen for at opnå den bedste indbinding af alkali i røggassen, således kedelvægge skånes for slagge og forurening af denox-katalysator reduceres.

Da de hos Studstrupværftet ønskede at anvende fugtig aske fra gamle deporter, valgtes en løsning, hvor asken skulle opblandes med vand og indfødes til træpillemøllerne som en askeslurry. Som følge heraf bliver processen derfor sådan, at den befugtede aske ankommer med skib og udlosses på Studstrupværkets havn. Derefter bliver vådasken indlastet i det af Eurocon Industriservices leverede anlæg, hvor vådasken først sigtes, derefter fugtighedsmåles, vejes og til sidst mikses med vand. 

Den færdige askeslurry med et vandindhold på ca. 35 % bliver pumpet igennem en ca. 650 meter lang rørledning fra Studstrupværkets havn til fire doseringstanke i et kedelhus. Hver doseringstank er forsynet med en recirkuleringsstreng, hvorfra en doseringspumpe doserer askeslurryen ind i hver sin træpillemølle.

Inden byggeriet af anlægget ved Studstrupværftet kunne sættes i gang, måtte Eurocon Industriservice bygge et testanlæg for at kunne fastslå askeslurryens viskositet samt måle trykfaldet på et rørstræk, ved en given vandprocent, for at kunne dimensionere pumper og rør samt fastlægge en nødvendig pumpehastighed. Der blev kørt forsøg med flere forskellige aksetyper. Mikseanlægget blev dimensioneret til at kunne blande ca. 50 m³ slurry/time, og doseringssystemet til at kunne indføde maksimum 280 m³/døgn.