Elektrodetrækker på kraftværk

For et kulfyret kraftværk fik Eurocon Industriservice til opgave at udskifte ca. 48.000 spiralelektroder i et elektrofilter. Arbejdet skulle udføres under et 3 ugers revisionsstop. Grundet dårlig plads mellem udfældningspladerne i elektrofilteret var det meget besværligt at montere elektroderne ved håndkraft. Desuden ville der ved manuel montering være stor risiko for, at elektroderne blev trukket længere end foreskrevet med for slappe elektroder til følge.

Til at løse opgaven udviklede vi derfor et apparat, som muliggør montering af elektroderne, på meget lidt plads samt sikrer, at de bliver trukket i præcis den længde, de skal.

 Se videoklip nedenfor af elektrodetrækkeren, som blev udviklet til formålet.