Teknologi til CNC- & procesemner

Teknologi til bearbejdning af CNC- & procesemner

Den første maskine som Eurocon CNC & Process købte, var et 5-akset Deckel DMU60T bearbejdningscenter for at understrege det faktum, at vi mener, at ny teknologi er altafgørende for at kunne konkurrere og differentiere sig og være grobund for fortsat udvikling.

For at udnytte den 5-aksede fræser optimalt, har vi valgt at bruge krympeholdere til vores værktøjer. Dette sikrer et nøjagtigt rundløb, hvilket betyder længere levetid på værktøjer samt større præcision. Da nogle krympeholdere er lange og slanke, giver det store muligheder for bearbejdning af vanskelige emner.

CAM-programmering foregår i Mastercam, hvor vi både arbejder med 2D, avanceret 3D samt 5-akset bearbejdning.

Til konstruktionsarbejdet arbejdes der i fuld 3D i programmet SolidWorks version 2020. SolidWorks er et avanceret tegneprogram, udviklet til opbygning af komplekse konstruktioner, hvor der desuden er mulighed for simulering af forskellige maskindele.