En kunde havde fra sin produktion en rest aske, som hovedsaligt bestod af carbon støv og derfor var eksplosionsfarlig. Eurocon Industriservices opgave bestod derfor i at bygge et Atex-godkendt anlæg, som kunne transportere asken ud af fabrikken, uskadeliggøre den og fylde den i containere for videre transport. I løbet af et par måneder designede Eurocon Industriservice et anlæg, som efterfølgende blev forhåndsgodkendt af kunden, samt af tredje part, i forbindelse med Atex- og CE-godkendelse. Efter yderligere cirka fem måneder var anlægget bygget og installeret samt klar til idriftsættelse.