Eurocon Industriservice - referencer

Renoveringen skulle foregå i fabrikkens sommer stop, som var på 14 dage. I denne periode skulle vi demontere den gamle indvendige udrustning, samt montere i alt ca. 165 tons nyt stål.

Opgaven blev løst ved at vi byggede 3 stk. montage stativer på jorden, og i en formontage periode på 8 uger, monterede vi de færdige sektioner i stativerne.
Under fabrikkens stop var opgaven så, at skære taget af det gamle filter, tømme og forhøje filterhuset, montere røgfordelingsskærme, samt at montere de 3 sektioner som hver vejede 45 tons.

Elektrodetrækker

Opgaven bestod i at montere ca. 48.000 spiral elektroder i et elektrofilter på et kulfyret kraftværk. På grund af dårlig plads mellem udfældningspladerne er det meget besværligt at montere elektroderne ved håndkraft. Desuden er der stor risiko for at de bliver trukket længere end foreskrevet ved denne proces, med for slappe elektroder til følge. Derfor har vi udviklet et apparat som kan montere elektroderne på meget lilel plads, samt sikre at de bliver trukket præcis den længde de skal.

Tryk på nedenstående link for at se videoklip.

http://www.youtube.com/watch?v=5Xw8d6uC_54

Øvrige referencer

Af øvrige arbejdsopgaver som EUROCON Industriservice ApS. har udført kan nævnes:

Montage/nybygning af elektrofiltre, afsvoglingsanlæg, røggaskanaler, cykloner og asketransport.

 • Husum, Sverige, Papirfabrik
 • Grums, Sverige, Papirfabrik
 • Vaberg, Sverige, Gipsfabrik
 • Virton, Belgien, Papirfabrik
 • Lagny, Frankrig, Forbrændingsanlæg
 • Vensyselværket, Ålborg, Kraftværk
 • Vestkraft, Esbjerg, Kraftværk
 • Nordforbrænding, Hørsholm, Kraftværk
 • Kommunekemi Nyborg
 • Tofte - Norge

Total renoveringer/optimering af elektrofiltre:

 • Obbola Papirfabrik, Sverige: 2 filtre i alt ca. 125 tons.
 • Kommunekemi, Nyborg: 3 filtre i alt ca. 150 tons.
 • Trieste Stålværk, Italien 1 filter ca. 100 tons.
 • ELSAM Herningværket: 1 filter ca. 80 tons.
 • Ortviken Papirfabrik, Sverige: 1 filter ca. 70 tons.
 • Tofte Papirfabrik, Norge: 2 filtre i alt ca. 330 tons.
 • Valvik Papirfabrik, Sverige: 1 filter ca. 80 tons.
 • DONG Energy A/S, Studstrupværket
 • M-Real Husum Sverige papirfabrik: 2 filtre a 70 tons.

Service opgaver:

 • Usk./rep. af hamre, lejer, drev, slagstænger, udf. plader, emitionssystem, asketransport mm.

Danmark:

 • DONG Energy Avedøreværket
 • DONG Energy Stigsnesværket
 • DONG Energy Slagelse Kraftvarme
 • DONG Energy Asnæsværket
 • DONG Energy Masnedøværket
 • DONG Energy Holstebro
 • DONG Energy Herning
 • DONG Energy Esbjerg
 • DONG Energy Grenå
 • DONG Energy Endsted
 • DONG Energy Studstrup
 • Vattenfall Amagerværket
 • Århus Nord Forbrænding
 • Lynetten Forbrænding
 • Knudmose Herning
 • Komunekemi Nyborg
 • Danisco, Assens
 • Skive Varmeværk
 • Års Varmeværk
 • Fr. havn Forbrænding
 • Hjørring Forbrænding
 • Gyproc Kallundborg

Sverige:

 • Gallivare Varmeværk
 • Kæhrs Savværk
 • Grums Papirfabrik
 • Næssjø Varmeværk
 • Husum Papirfabrik
 • Sundsvall Papirfabrik
 • LKAB Stålværk Kiruna
 • Kiruna Varmeværk
 • Ørnskjoldsvik Papirfabrik
 • Vallvik Papirfabrik - Uppsala Energi

Norge:

 • Hønefors Papirfabrik
 • Oslo Forbrænding
 • Hallingdal Varmeværk
 • Odda Smelteværk
 • Tinfors Stålværk, Norge
 • Sødra cell, Tofte Papirfabrik
 • Skien Papirfabrik
 • Borregaard Papirfabrik

Finland:

 • Kemijarvi Varmeværk

Tyskland:

 • Heidelberg Cementfabrik
 • Tyssen Stålværk
 • Salzgitter Stålværk
 • Veltheim Kraftværk

Holland:

 • Buggenum Kraftværk
 • ENCI Cementfabrik

Frankrig:

 • Elbeuf Kemikaliefabrik
 • La Maxe Kraftværk

Portugal:

 • Leca Pombal Lecafabrik
 • Aveiero Cellulosefabrik

Østrig:

 • Donawitz Stålværk

Belgien:

 • Hauthalen Forbrændingsanlæg
 • Argex leca fabrik

Nyhedsbrev

This module can not work without the AcyMailing Component

Kontakt os

Få svar på spørgsmål, forespørg på projekter og få uforpligtende tilbud.