Eurocon Industriservice

industriservice

Hos Eurocon Industriservice ApS beskæftiger vi os primært med servicering og montage indenfor kraftværk- og sværindustri området. Vore montører / svejsere har stor know how inden for montering og servicering af elektrofiltre, materialetransport, siloer og cykloner.

Vi servicerer røgrensningsanlæg og askehåndteringsanlæg hos en stor del af de Danske kraftværker og forbrændingsanlæg, samt kraftværker, papirfabrikker og stålværker i det meste af Europa.

Eurocon har i mange år monteret elektrofiltre i samarbejde med F.L. Smidth Airtech - tidligere FLS Miljø, og har gennem dette tætte samarbejde opnået stor indsigt i filterteknologi. I Oktober måned 2004 blev Eurocon autoriseret som F.L. Smidth Airtech Service Partner.


SodraCell Tofte
SodraCell Tofte

Case: Wet fly ash

I forbindelse med at Dong Energy, Studstrupværket grønne omstilling med konventering fra anvendelse af kul til anvendelse af biobrændsel (træpiller) har Eurocon Industriservice haft opgaven at bygge et anlæg til indfyring af aske fra kulafbrænding. Ved omstilling af de kulfyrede kraftværker med valsemøller til træpillefyring, er det nødvendigt at tilføre kulflyveaske til møllen, for at opnå den bedste indbinding af alkali i røggassen, således kedelvægge skånes for slagge, og forurening af denox katalysator reduceres.

Da man ønskede at anvende fugtig aske fra gamle deporter, blev det valgt at asken skulle opblandes med vand, og indfødes til træpillemøllerne som en askeslurry. Den befugtede aske ankommer med skib, og udlosses på Studstrupværkets havn. Derefter bliver vådasken indlastet i det af Eurocon Industriservices leverede anlæg, hvor det først bliver sigtet, derefter bliver fugtigheden målt, asken vejes og mikses med vand, og den færdige askeslurry med et vandindhold på ca. 35 % bliver pumpet igennem en ca. 650 m. lang rørledning, fra Studstrupværkets havn til 4 stk. doseringstanke i kedelhuset.

Hver af doseringstankene er forsynet med en recirkulerings streng, hvorfra en doseringspumpe doserer askeslurryen ind i hver sin træpille mølle. Inden byggeriet af anlægget kunne sættes i gang, måtte vi bygge et testanlæg, for at kunne fastslå askeslurryens viskositet, samt måle trykfaldet på et rørstræk, ved en given vandprocent, for at kunne dimensionere pumper og rør, samt fastlægge en nødvendig pumpehastighed. Der blev kørt forsøg med flere forskellige aksetyper. Mikseanlægget blev dimensioneret til at kunne blande ca. 50 m3 slurry/time, og doserings systemet til at kunne indføde maksimum 280 m3/døgn.


SodraCell Tofte

Case: Norske Soedra cell Tofte Norge

Renoveringen skulle foregå i fabrikkens sommer stop, som var på 14 dage. I denne periode skulle vi demontere den gamle indvendige udrustning, samt montere i alt ca. 165 tons nyt stål.

Opgaven blev løst ved at vi byggede 3 stk. montage stativer på jorden, og i en formontage periode på 8 uger, monterede vi de færdige sektioner i stativerne.
Under fabrikkens stop var opgaven så, at skære taget af det gamle filter, tømme og forhøje filterhuset, montere røgfordelingsskærme, samt at montere de 3 sektioner som hver vejede 45 tons.


Case: Elektrodetrækker

Opgaven bestod i at montere ca. 48.000 spiral elektroder i et elektrofilter på et kulfyret kraftværk. På grund af dårlig plads mellem udfældningspladerne er det meget besværligt at montere elektroderne ved håndkraft. Desuden er der stor risiko for at de bliver trukket længere end foreskrevet ved denne proces, med for slappe elektroder til følge. Derfor har vi udviklet et apparat som kan montere elektroderne på meget lilel plads, samt sikre at de bliver trukket præcis den længde de skal.

Tryk på nedenstående link for at se videoklip.

http://www.youtube.com/watch?v=5Xw8d6uC_54

Kontakt

Eurocon Industriservice ApS
Rasmus Færchs vej 22
DK-7500 Holstebro

Kjeld Uhre
Tlf: +45 97 40 51 60
E-mail:

Anders Uhre
Tlf: +45 97 40 51 60
E-mail:

Certificering

Eurocon er godkendt efter EN 3834-2 samt EN 1090 og vores smede er certificeret i henhold til PED-kravene.

Kontakt os

Få svar på spørgsmål, forespørg på projekter og få uforpligtende tilbud.