Skærearbejde og fremstilling af halvfabrikata

Eurocon er specialister i stålbearbejdning og fremstiller og leverer alle former for underleverandørarbejder inden for halvfabrikata og skærearbejde til øvrige stålproducenter i branchen. Som kunde hos os har du altid muligheden for at stille krav om materialecertifikater med fuld sporbarhed og omstempling af skårne emner.

Vi tilbyder hurtige leveringstider, en god kvalitet samt slutfinish på produkterne, som sikrer dig, at den videre forarbejdning af emnerne kan finde sted under optimale vilkår. Ved stålemner, som skal sammensvejses, leverer vi emnerne slyngrenset og udført med skærpninger efter dit ønske.

Med vores store maskinpark kan vi levere skærearbejde i mange ståltyper, -kvaliteter og pladetykkelser til store som små projekter. Uanset hvilken stålskæring du skal have udført, kan vi klare opgaven med udarbejdelse af tegninger eller overførsel af dine tegningsformater direkte til vores CNC-styrede maskiner.

Vi tilbyder:

 • Laserskæring (fiber)
 • Gas- og iltskæring
 • Plasmaskæring
 • Flammeskæring
 • Vandskæring

Vi arbejder med forskellige stålkvaliteter og er særligt erfarne med bearbejdning af følgende typer stål:

Legeret specialstål:

 • 13 cr. Mo. 4-5
 • 16 mo3
 • 10 cr. Mo. 9-10

Ulegeret kvalitetsstål:

 • P235
 • P265
 • P355

Laserskæring

For en fleksibel og effektiv metode til udskæring af tyndplader med en godstykkelse fra 0,5 mm til 20 mm anvendes laserskæring. Metoden er en termisk skæreproces, hvor der skæres med ensrettet lys der forstærkes gennem en linse. Derved bliver strålen så kraftig, at materialet fordamper og efterlader et smalt højkvalitetssnit uden slagger. Laserskæring er ikke bare en hurtig og driftsstabil skæremetode, men også omkostningseffektiv, idet processen stort set er automatiseret. Sammenlignet med flamme- og plasmaskæring er laserskæring kendetegnet ved at påvirke materialet meget mere lokalt og koncentreret, hvilket giver smalle snitfuger samt minimal påvirkning af emnet som helhed.

 • Effektiv og præcis skæring af alle metaller
 • Tolerancer (mm): 0,1
 • Udføres efter PLA- eller DXF-filer
 • Totalleverancer inkl. montage og overfladebehandling
 • Flot finish

Til pladebearbejdning med laserskæring anvender Eurocon den nyeste fiberlaserteknologi, som er energieffektivt sammenlignet med traditionel laser. Skæring med fiberlaser er mere effektiv end skæring med lasere og har et energiforbrug på kun en tredjedel af en CO2-lasers, hvilket ikke bare gavner miljøet, men også minimerer produktionsomkostningerne. En fiberlaser performer ekstremt hurtigt i tyndt materiale og leverer et flot og nøjagtigt skæreresultat, som minimerer behovet for efterbearbejdning.

Gas- og iltskæring

Der anvendes forskellige typer skæregas afhængigt af materialet, som skal skæres i, og der skelnes derfor mellem gas- og iltskæring. Til bearbejdning af stål benyttes oxygen (ilt), hvor der til skæring af rustfrit stål anvendes nitrogen.

Oxygen

Inden for laserskæring af almindeligt stål er oxygen den dominerende skæregas. Ved tilførsel af oxygen vil gassen reagere eksotermt med stålet og den ekstra energitilførsel, reaktionen medfører, betyder at der i processen opnås en meget høj skærehastighed. Ved skæring af tynde plader (1-3 mm) ligger trykket som oftest omkring 5 bar, hvor trykket vil være betydeligt lavere (omkring 1 bar) ved tykkere materiale. Ved skæring med ilt vil der dannes en oxideret hinde på selve skærefladen, som medfører en risiko for at efterfølgende maling kan skalle af. 

Nitrogen

I forbindelse med skæring af rustfrit stål anvendes nitrogen ofte som skæregas grundet dets egenskab som værende meget lidt reaktivt. Modsat oxygenskæring er der ved nitrogenskæring fravær af en eksoterm reaktion, og skærehastigheden er derfor også betydeligt langsommere. Skæring med nitrogen medfører til gengæld rene oxidfrie snit, hvilket er afgørende for en bevaret korrosionsmodstand på de laserskårne detaljer. Ved nitrogenskæring er gastrykket højt – jo højere godstykkelse, des højere nitrogentryk. 10 mm rustfrit stål kræver f.eks. skæretryk i området af 15-25 bar for en god snitkvalitet.

Plasmaskæring

Oprindeligt blev plasmaskæring udviklet til skæring af metaller, som ikke kunne skæres ved oxygenskæring, og omfatter rustfrit stål, aluminium og kobber. Sidenhen er plasmaskæring udvidet til anvendelse i ulegeret og lavtlegeret stål og anses som en effektiv metode til at skære i godstykkelser fra 10-80 mm.

Plasmaskæring er en smelteskæringsmetode. Det betyder, at plademateriale skæres ved smeltning med en meget varm plasmastråle, hvor energien fra den varme plasmabue anvendes til at blæse smeltet materiale væk. Til plasmaskæring anvendes gasser, som er tilpasset den specifikke plade, der skal skæres i. Ulegeret stål vil ofte skæres med oxygen eller nitrogen som plasmagas, hvor rustfrit stål skæres med en argon- eller nitrogenbaseret gas, som inkluderer hydrogen som reduktionsmiddel.

 • Giver flotte skæreflader
 • Høj skærehastighed i store pladeformater og -tykkelser
 • Lille lokal opvarmning, som giver små forandringer

Hos Eurocon anvender vi 3D-plasmaskæring med bearbejdning af plader op til 50 mm tykkelse med mulighed for skærpning af plader/fugedannelse for svejsning.

Flammeskæring

Til skæring af større tykkelser stål anvendes flammeskæring, som er en skæringsproces, der involverer høje temperaturer. For at opnå en høj temperatur anvendes en skærebrænder, som adskiller sig fra en svejsebrænder ved at være udstyret med en speciel dyse, der sørger for en ekstra tilførsel af ren ilt (oxygen). Metoden er velegnet til ulegerede og lavtlegerede stålkvaliteter og anvendes derfor ikke til højlegeringsmateriale som rustfrit stål eller andre basismetaller end jern – dette da andre metallers oxider har højere smeltepunkter end det respektive metal.

Eurocon udfører CNC-styret flammeskæring i vores MicroStep-maskine, som er en af de mest nøjagtige værktøjer inden for flammeskæring, der sikrer millimeterpræcision i arbejdet med store ståldele, hvilket er ideelt i forbindelse med svejsefuger.

Vi tilbyder individuelle løsninger i alle større pladetykkelser (dog maksimalt 150 mm) og stålkvaliteter.

Vandskæring

Vandskæring er den mest miljøvenlige skæringsproces, idet metoden baserer sig på brug af vand og sand. Ofte anvendes vandskæring i tilfælde, hvor laserskæring og plasmaskæring ikke længere er ideelle skæringsformer. Vandskæreren tager således over ved ståltykkelser omkring 10-15 mm og op til 30-40 mm og benyttes desuden ved skæring i konturer eller materialer som marmor, glas og plast, der ikke kan skæres med laser og plasma.

En fordel ved vandskæring er, at denne proces er fri for varmepåvirkning af de materialer der skæres. Det betyder, at hærdning i skærezonen og skævheder forårsaget af overfladespændinger undgås. Derudover er snitfladen på et vandskåret emne så fin og nøjagtig, at der i langt de fleste tilfælde ikke vil være behov for yderligere bearbejdning af materialet.

 • Programstyring giver præcis og effektiv formgivning
 • Effektiv til både enkeltstyk samt små og mellemstore serier
 • Abrasiv skæring i hårde materialer som f.eks. sort stål, rustfrit stål, aluminium mv.

Contact

Eurocon Stålindustri ApS
Rasmus Færchs vej 22
DK-7500 Holstebro

Lars K. Jakobsen
Phone +45 96 10 41 00
Email:

hvorfor-vaelge-eurocon-staal-2

Why choose Eurocon Steel Industry ApS as a partner??

Eurocon Stålindustri ApS is a company characterized by high credibility and flexibility. The company was established in 1997, but dynamic and committed employees with more than 25 years of experience who have worked with projects and as contractors ensure your business optimal solutions. Therefore, we know the importance of close dialogue and cooperation to achieve thought-out and optimal solutions - from idea stage to finished and tested product.

Based on this, you are guaranteed a collaborator and subcontractor, delivering high quality solutions at all stages. We focus on:

 • Objectives and expectation
 • Planning and follow-up
 • Value creation - both for our customers and for ourselves

Certificering

Eurocon er godkendt efter EN 3834-2 samt EN 1090 og vores smede er certificeret i henhold til PED-kravene.

Contact us

Get answers to your questions, queries on projects and get a quote

 • Phone: +45 96 10 41 00